News

Dr. Günther Bergmann (MdL) te gast bij de Businessclub in KleveDr. Günther Bergmann (MdL) te gast bij de Businessclub in Kleve

De Nederlands-Duitse Businessclub in Kleve had maandag jl. hoog bezoek uit Düsseldorf. Dr. Günther Bergmann, lid van het parlement van Nordrhein-Westfalen, sprak tijdens de “Jour Fix” van de Businessclub over de positieve ontwikkelingen sinds de opening van de grenspalen tussen Nederland en Duitsland, maar schetste in het verloop van zijn betoog ook een aantal knelpunten. “Al te vaak heeft de politiek geen goed begrip van de specifieke belangen van een grensregio”, aldus de afgevaardigde van de Kreis Kleve in Düsseldorf. “In de ontwikkelingsplannen voor de deelstaat Nordrhein-Westfalen komt het woord euregio bijvoorbeeld niet eens voor, ondanks de kansen die met name het knooppunt Arnhem-Nijmegen voor de gezamenlijke Nederlands-Duitse grensregio te bieden heeft.”
Als voorbeelden noemde de christendemocraat onder meer de nog steeds onvoldoende erkenning van diploma’s als voorwaarde voor een grenzeloze arbeidsmarkt in de regio. Op het gebied van de verkeersinfrastructuur ligt de Duitse aansluiting op de Betuwelijn jaren achterop. En ook op de maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, die aan Nederlandse zijde worden doorgevoerd, wordt in Duitsland nog onvoldoende ingespeeld. Op dit gebied “moet meer structureel overleg worden gepleegd”, aldus Bergmann, die in Kalkar aan de Rijn is opgegroeid en sinds de jaren 90 van de vorige eeuw maar al te goed weet, wat een woedende stroom teweeg kan brengen. “We moeten concepten vanuit de regio onder de loep nemen en dan de noodzakelijke maatregelen gezamenlijk uitvoeren.”

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org