Bijeenkomsten

Jour Fix: "De Duitse-Nederlandse relatie"

"De Duitse-Nederlandse relatie" 

De betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zijn uitstekend. Er bestaan hechte politieke, economische, sociale, culturele, bestuurlijke en persoonlijke banden. De regeringen van beide landen trekken veelal samen op als het gaat om veiligheid, conflictbeheersing, behoud van het klimaat, duurzaamheid en energie.

Ook wat betreft de economische en financiële stabiliteit van de eurozone zitten Duitsland en Nederland grotendeels op dezelfde lijn. Op nationaal niveau vinden regelmatig ontmoetingen plaats tussen Nederlandse en Duitse bewindsleden. Daarnaast werken de landen goed samen in de grensregio, om knelpunten voor burgers en bedrijven op het gebied van onder andere arbeid, onderwijs en zorg weg te nemen.

De Nederlandse ambassade en consulaten in Duitsland bevorderen deze grensoverschrijdende activiteiten, op de eerste plaats natuurlijk de heer Wepke Kingma, sinds 2017 ambassadeur van Nederland in Berlijn.

Ambassadeur Kingma zal op  

datum 7 januari 2019
tijd 18.00 uur
onderwerp  "De Duitse-Nederlandse relatie"
spreker


heer Wepke Kingma, ambassadeur van Nederland in Berlijn 

locatie Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland - Poort van Holland,
Restaurant „Het Poortje“,
Siemensstr. 31 in Kleve.


te gast zijn bij de Businessclub. In zijn lezing gaat hij nader in op het belang van stabiele economische betrekkingen tussen beide landen en de toekomst van de twee partners binnen de Europese Unie.


Wij verzoeken u vriendelijk ons uw aanmelding uiterlijk op 28 december 2018 toe te sturen.


Klik hier voor de aanmeldingsformulier

 

BAC Seminar: "Uw marketingstrategie voor de Duitse markt"

"Uw marketingstrategie voor de Duitse markt"

U wilt de Duitse markt veroveren? Dan is het noodzakelijk uw marketingplan voor de Duitse markt aan te passen. Maar hoe kan dat? Wat is anders in Duitsland? Welke media gebruiken Duitse klanten? In deze workshop passen de deelnemers hun marketingplan voor de Duitse markt aan.

ansprakelijkheid contractueel buiten te sluiten of te veranderen, aangezien het dwingend recht is, dus per definitie altijd geldt.


Tijdens het seminar komen de volgende onderwerpen aan de orde:
De verschillen tussen Nederland en Duitsland
Mediagebruik in Duitsland
Marketingmiddelen in Duitsland
Het ontwikkelen van een marketingplan voor de Duitse markt

 

Seminardag

Diensdag 18-12-2018 14.00 - 17.00 uur


Dozenten

José de Baan, STRICK- Rechtsanwälte  & Steuerberater

 


Kosten

175 € excl. BTW


Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve


Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

"BAC Seminar: Duitse contracten en algemene voorwaarden"

 

"Duitse contracten en algemene voorwaarden"

 

Het zakenleven bestaat uit het sluiten en nakomen van overeenkomsten. Bedingen die men standaard onderdeel van een overeenkomst wil laten worden, zijn vaak in de algemene voorwaarden van een bedrijf opgenomen. Hoe e.e.a. in Nederland werkt, is u bekend. Wat gebeurt er echter als u grensoverschrijdend werkt? Hoe komt in een grensoverschrijdende situatie een contract tot stand? Kent het Duitse recht speciale „valkuilen“ bij het afsluiten van contracten? (Ja) Zijn uw Nederlandstalige voorwaarden überhaupt van toepassing? Biedt het Duitse recht wellicht voordelen door de mogelijkheid een verlengd eigendomsvoorbehoud overeen te komen? Wat zijn de (negatieve) gevolgen van het feit dat vaak uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard?
 

 

Onderwerpen
 
• Sluiten van overeenkomsten naar Duits en Nederlands recht
• De werking en de gevaren van het voor Nederlanders onbekende "Kaufmännische Bestätigungsschreiben"
• De kansen en bedreigingen van algemene voorwaarden
• De verregaande mogelijkheden van het (verlengde) eigendomsvoorbehoud
• De kansen en gevaren van een rechts- en forumkeuze
 
 

Docent

• Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven die zaken doen of willen gaan doen met Duitsland.
Het seminar is geschikt voor zowel directie en management, als voor uitvoerende medewerkers.

 

Seminardag

Dinsdag 27-11-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht

 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

"BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"

 

 "Minimumloon in Duitsland"

 Sinds 1 januari 2019 is in Duitsland voor alle branches een wettelijk minimumloon van € 9,19 bruto van toepassing.op 01 januari 2020 stijgt hij dan naar € 9,35. Ook Nederlandse bedrijven die mensen in Duitsland aan het werk zetten moe-ten hun werknemers dit minimumloon betalen. Tevens moeten naast de in het Ar-beitnehmer-Entsendegesetz en het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz genoemde branches nu ook werkgevers in de branches expeditie, transport en logistiek, hore-ca, schoonmaak, vleesverwerking, kermisvermaak en in de op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen hun werkzaamheden vooraf bij de Bundesfinanzdi-rektion West (BfD) in Keulen aanmelden en per werknemer Duitstalige documenten voor controle door de douane gereedhouden.

 

 
Onderwerpen
 
● “Mindestlohngesetz” (MiloG)
● Arbeitnehmer-Entsendegesetz
● Arbeitsnehmer-Überlassungsgesetz
● Aanvullende verordeningen
● Uitzonderingen 
● Aanmeldingsplicht 
● Documentatieplicht
● Mogelijke boetes
● Formulieren
● Vereenvoudigingen
● Sociale Verzekering in Duitsland
 
 
 

Docenten/Sprekers

• Torsten Viebahn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland of Duitse dochterondernemingen met personeel in Duitsland. Het seminar is uitermate geschikt voor directieleden, het management en medewerkers die taken op het gebied van personeel en organisatie uitvoeren.

 

Seminardag

Diensdag 20-11-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering
 
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie

Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

BAC Seminar: "Ketenaansprakelijkheid"


"Ketenaansprakelijkheid"

Ook Duitsland kent ketenaansprakelijkheid. De uitgangspunten zijn dezelfde als in Nederland: ik krijg een opdracht en maak voor de uitvoering ervan gebruik van de diensten van een onderaannemer. Dan is het zo dat ik als opdrachtgever voor diens fouten bij de projectuitvoering aansprakelijk gemaakt kan worden.
Om dit aansprakelijkheidsrisico zo klein mogelijk te houden, moet ik ervoor zorgen dat de onderaannemer mij bijtijds de juiste documenten aanlevert. Sommige van deze documenten moeten regelmatig geactualiseerd worden.
Aan de hand van de bouw- en installateursbranche wordt met behulp van voorbeelden uit de praktijk uitgelegd, welke documenten de opdrachtgever op welk tijdstip moet opvragen. Naast lesmateriaal ontvangen de deelnemers checklijsten voor de praktijk.


 Docent

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater


Voertaal

• Nederlands


Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland of Duitse dochterondernemingen met personeel in Duitsland. 
Het seminar is uitermate geschikt voor directieleden, het management en medewerkers die taken op het gebied van personeel e organisatie uitvoeren. 


Seminardag

Maandag 10-12-2018 14.00 - 17.00 uur


Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar


Kosten

175 € excl. BTW


Annulering
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie

Siemensstraße 31
47533 Kleve

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 1. Jour Fix: De impact van de Radboud Universiteit over de grens"
 2. "BAC Seminar: Internationaal zakendoen via een webshop/ e-commerce"
 3. "Lezing van Hugo van der Zee op de Jour Fix 5-11-2018"
 4. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 5. BAC seminar: Wat verwacht een Duitse zakenpartner van mij?
 6. ondernemersontbijt Wirtschaftsförderung Bocholt
 7. Jour Fix: "Groeien betekent groeistuipen beheersen"
 8. BAC Seminar: "Productaansprakelijkheid & productveiligheid"
 9. Jour Fix: "Wijnproeverij 2018"
 10. BAC Informatiebijeenkomst: Succesfactoren op de Duitse markt"
 11. BAC Seminar: Debiteurenbeheer, creditmanagement en incasso in Duitsland
 12. BAC Seminar: "Zakelijke communicatie met Duitsers"
 13. BAC Seminar: Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG)
 14. BAC Informatiebijeenkomst: Duits Erfrecht- Niederländisches Erbrecht"
 15. Jour Fix: "Duitsers zijn anders, Nederlanders ook!" Cultuurverschillen langs de grens
 16. SAVE THE DATE - OP WEG NAAR DE EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 2019
 17. Jour Fix: "Barbecue"
 18. "BAC Seminar: De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)
 19. Jour Fix "De veranderende relatie tussen overheid en samenleving"
 20. BAC Seminar: "De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)"
 21. BAC Seminar: Aankoop van vastgoed in Duitsland
 22. Nederlands-Duitse business matchmaking "Haring Party"
 23. “Business angel financiering over de grens”
 24. BAC Seminar: Duitser hebben toch geen humor?
 25. Jour Fix: "De logistieke hotspot Emmerik Montferland"
 26. "BAC Seminar: Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven"
 27. Jour Fix: "De transatlantische betrekkingen - hoe sterk is het fundament?"
 28. Doe Maar Undercoversessie 6 April • Roepaen Podium
 29. Woodstock@Roepaen
 30. ROEPAEN: Kano
 31. "BAC Seminar: "Aanval en verdediging bij namaak en piraterij in Duitsland"
 32. Undercoversessie: Jamiroquai • Roepaen Podium
 33. Jour Fix: "Sprinkhanen en krekels: voedsel van de toekomst"
 34. Jour Fix; "Tussen Kleef, Berlijn en de hele wereld: de actuele uitdagingen in het alledaagse leven van een Duitse politica"
 35. "BAC Seminar: Commercieel huurrecht in Duitsland"
 36. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 37. Jour Fix: "Bitterbal of Kuchen, diepvries of convenience: over Imago en marktaandeel van Nederlandse levensmiddel in Duitsland"
 38. BAC Seminar: De Nederlands-Duitse teamscan
 39. "Programma ROEPAEN"
 40. Jour FIx "Het kabinet Rutte III: Nieuwe kansen voor Nederlands-Duitse samenwerking?"
 41. Save the Date: NL-D-Business-Speed-Dating
 42. BAC Seminar: "Handelsrecht- handelsagent, vertegenwoordiger, importeur. dealernetwerk, franchise of eigen vestiging?"
 43. Jour Fix "Zwarte gaten in de spotlight"
 44. BAC Seminar: "Erfrecht"
 45. Jour Fix "Grenzen slechten, mensen bewegen"
 46. Jour Fix "Wijnproeverij 2017"
 47. Jour Fix "Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"
 48. Jour Fix "Barbecue 2017"
 49. Jour Fix "Wonen op het water"
 50. BAC Seminar: "Elektrogesetz/ Verpackungsverordnung" - een overzicht van de Duitse wet- en regelgeving"
 51. Jour Fix "Zoektocht naar een regering voor Nederland"
 52. Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland
 53. Jour Fix "Limburg en NRW: "de Kracht van samenwerking"
 54. Termine für die NL-D-Sprechtage
 55. Jour Fix: "Den Haag en internationaal zakendoen- ervaringen uit de luchtvaartsector"
 56. "Praktische Zusammenarbeit über die Grenze hinweg"
 57. Jour Fix: "Politiek in de regio moet grensoverschrijdend zijn"
 58. Jour Fix: "Nederlands-Duitse grensbeveiliging"
 59. Jour Fix: "Grenshoppers: samenwerking in de grensregio Achterhoek- Kreis Borken"
 60. "Informatiebijeenkomsten Bureau Duitse Zaken najaar 2016"
 61. D-Borrel: "Met elektr(on)ische apparatuur de Duitse markt op?"
 62. Jour Fix "Wijnproeverij"
 63. "BAC Seminar: Duitse zakenpartners communiceren anders"
 64. Jour Fix "Te gast bij vrienden"
 65. Jour Fix "Barbecue 2016"
 66. ROZ-Training “Ondernemen in Duitsland” (8, 15, 22 en 29 juni 2016)
 67. Jour Fix. "Grensoverschrijdende vaardigheden en tweetaligheid"
 68. Jour Fix: "Voortrekkers en baanbrekers: Dries van Agt over Helmut Schmidt"
 69. HUNTENKUNST 2016
 70. Koningsdag 2016
 71. Jour Fix "Grensoverschrijdende arbeidsmigration"
 72. Jour Fix "Inhaalslag van het MKB, groeikansen in Duitsland"
 73. "Werken & vervoeren in Duitsland"
 74. Jour Fix"Effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen"
 75. "20 jaar Nederlands-Duitse Businessclub"
 76. "BAC Seminar: Juridische valkuilen bij het zakendoen in Duitsland"
 77. "Cesuur en continuïteit zijn geen tegenstrijdigheiden"
 78. "BAC Seminar: Duitse boekhouding"
 79. "BAC Seminar: Aangaan en beeindigingen van agentuur en distributieovereenkomsten"
 80. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 81. "Gelderland, tussen Ruhrgebied en Randstad"
 82. "Een kijkje achter de schermen van Burgers´ Zoo"
 83. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 84. "Nederland en Duitsland: partners bij uitstek"
 85. "Klimaatbescherming biedt kansen op economisch succes"
 86. "Middagbijeenkomst: Grensoverschrijdend ondernemen"
 87. Jour Fix "De grens is weg, de afstand is groter"
 88. "BAC Seminar: "Het Duitse belastingstelsel"
 89. "De Duitse keizer Wilhelm II en zijn nalatenschap in Nederland"
 90. Ondernemers Plaza 2015
 91. Uitnodiging Ondernemer Plaza 2015
 92. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 93. "Seminar Busnessacademie: Duitse omzetbelasting en factueren met BTW"
 94. "Seminar Businessacademie: Nederlanders op een Duitse loonlijst"
 95. "Nieuwe Duitse macht: probleem of oplossing voor Europa"
 96. "BAC Seminar: Zakelijke NL/D cultuurverschillen en gedragsregels"
 97. D-NL Unternehmer-Abend
 98. "BAC Seminar: Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, " Gewerbesteuer"
 99. Jour Fix "Hoeveel Duitsland bevat de Uitvoeringsagenda Achterhoek?"
 100. Familiegevoel en passie voor het vak
 101. "BAC Seminar: Duitse omzetbelasting en factureren met BTW"
 102. "De nieuwe Kamer van koophandel - nieuwe inzet voor groei"
 103. "Mr. Ankie Broekers-Knol over de rol van de Eerste Kamer"
 104. "3D printing gaat de wereld veranderen"
 105. "Seminar Businessacademie: Jahresabschluss 2013"
 106. "Duitsland sterker uit de crisis"
 107. Uitnodiging „Beuningen On Ice“
 108. "Beuningen on Ice" Uitnodiging 2014
 109. 10 jaar euro

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

Vind ons

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve