Bijeenkomsten

"BAC Seminar: Commercieel huurrecht in Duitsland"

 

 

 

Seminardag

Dinsdag 29-01-2019 14.00 - 17.00 uur

 huurrecht 300 1

 
Nederlandse beleggers willen in Duitsland nog wel eens in bestaand vastgoed investeren, met name in shopping malls of supermarkten. In het kader van de aankoop van deze objecten worden normaliter de bestaande huurovereenkomsten getoetst, aangezien deze lopende contracten de waardebepalende factoren vormen voor de koopprijs en het verwachte rendement. 

Bij hun calculatie leggen investeerders de hoogte van het huurbedrag van een object ten grondslag en berekenen op basis hiervan hun rendement. Bij deze calculatie worden echter vaak de regelmatig terugkerende onderhoudskosten van het object over het hoofd gezien. Onderdeel van zo’n huurovereenkomst is niet alleen de huursom, maar ook een deel van de onderhoudskosten. In het kader hiervan dient de huurder namelijk stroom, water, gas etc. te betalen.


Doelgroep


Dit seminar is geschikt voor Nederlandse bedrijven cq particulieren die onroerend goed in Duitsland verhuren of willen gaan verhuren.

Docenten/Sprekers

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

  

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 

Jour Fix: "Waterveiligheid en de Nederlands-Duitse relatie"

"Waterveiligheid en de Nederlands-Duitse relatie" 

Het Nederlandse waterveiligheidsbeleid richt zich meer en meer op de toekomst. En dit is ook geboden, gezien de klimaatscenario’s voor de komende decennia met een dreigende stijging van zowel de zeespiegel als ook de rivierafvoeren. “We leven in Nederland in de veiligste delta van de wereld, maar is dat ook nog zo in 2050?”, stelt Frank Wissink, sinds 2015 lid van het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel.

Met inwerkingtreding van de Europese richtlijn Overstromingsrisico’s in 2007 bestaat er zowel voor Nederland als voor de omringende landen een versterkte verplichting tot het inzichtelijk maken van overstromingsrisico’s, van de manier waarop die risico’s worden beheerst en vooral ook hoe die risicobeheersing over de landsgrenzen heen wordt afgestemd.

Dit is niet alleen een technische uitdaging. Veel belangrijker is een afstemming in de wijze van probleembenadering. Terwijl men in Duitsland meer is gericht op het omgaan met overstroming, ligt het accent in Nederland op het voorkomen van overstromingen. “Het klimaat wacht niet op ons en daarom is het werk aan de dijken nooit af”, aldus Frank Wissink.

De heer Wissink zal op  

datum 4 februari 2019
tijd 18.00 uur
onderwerp  "Waterveiligheid en de Nederlandse-Duitse relatie"
spreker


heer Frank Wissink, lid van het college van Dijkgraaf
en Heemraden van het Waterschap Rijn en Ijssel 

locatie Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland - Poort van Holland,
Restaurant „Het Poortje“,
Siemensstr. 31 in Kleve.


te gast zijn bij de Businessclub. In zijn lezing schetst hij de verschillen in aanpak van beide landen en hoe Nederland en Duitsland hun werkwijze op elkaar afstemmen.


Wij verzoeken u vriendelijk ons uw aanmelding uiterlijk op 28 januari 2019 toe te sturen.


Klik hier voor de aanmeldingsformulier

 

BAC Seminar: "De Duitse AVG- Een uitdaging voor ondernemend Nederland"

"De Duitse AVG- Een uitdaging voor ondernemend nederland"

Wat in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt genoemd, is in Duitsland de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). De Duitse variant van de Euro-pese privacy-wetgeving (op 25 mei 2018 in werking getreden) en de in samenhang hiermee uitgevaardigde en aangevulde Duitse Wet Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzge-setz) leggen bedrijven, die hun zetel in Duitsland hebben en hier zaken doen, een aantal extra taken op die tevoren niet bestonden.

Wat zijn de verschillen?
In Duitsland moet een bedrijf bijvoorbeeld al bij een veel geringer aantal medewerkers een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen. Ook is de verklaring inzake gegevensbe-scherming op een website meerdere malen gedetailleerder van opzet en verwijst naar alle analyse-tools, waarmee de website wordt geëxploiteerd. Daarnaast bestaan er verschillen m.b.t. verwerkersovereenkomsten. Rechtsanwälte en Steuerberater bijvoorbeeld zijn als juris-ten en belastingspecialisten geen verwerkers en hoeven daarom geen verwerkersovereen-komsten af te sluiten met hun opdrachtgevers. En er zijn nog meer verschillen …

Wat te doen?
Aan de eisen van de “Duitse AVG” te voldoen is geen peulenschil. Veel Nederlandse onder-nemers kijken opeens tegen een onoverkomelijk ogende berg van meer dan 80 Duitse extra richtlijnen aan, waar ze zo snel geen raad mee weten. Wat moet u als ondernemer met be-langen in Duitsland goed in de gaten houden en gaan regelen?

Tijdens het seminar worden de volgende onderwerpen behandelt:
• Aansprakelijkheid ligt bei eigenaar/directeur
• Privacyverklaring op de website
• Wanneer moet ik een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen?
• Wanneer en met wie moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten?
• Hoe ziet een register van verwerkingsactiviteiten er uit?
• Aan welke eisen m.b.t. de beveiliging van de verwerking moet worden voldaan?

Met dit seminar maken wij u `Duitsland proef´!

 

 

Doelgroep

Dit seminar biedt een goed fundament voor Nederlandse bedrijven die zaken doen met Duits-land en niet in aanraking willen komen met Duitse toezichthouders.


Docent
Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin
gecertificeerd functionaris voor gegevensbescherming
STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater


Voertaal
Nederlands

 

Seminardag

Diensdag 22-01-2019 14.00 - 17.00 uur


Indeling seminar

14.00 uur      start seminar

15:00 uur      korte pauze

15.15 uur      voortzetting seminar

16.30 uur      afsluiting seminar 

 

Kosten

175 € excl. BTW


Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve


Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

"BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"

 

 

Om een bedrijf in Duitsland op te richten, moet een aantal punten goed worden voorbereid. Iedere branche heeft een eigen karakter. Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden, heeft dit gevolgen en kan het proces worden vertraagd of de oprichting in haar geheel niet doorgaan.

Tijdens het seminar worden de verschillende bedrijfsvormen voorgesteld, zoals de Einzelfirma, Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), Genossenschaft. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt), GmbH & Co. KG en Aktiengesellschaft (AG). Ook worden de vestigingseisen voor verschillende sectoren besproken.

Een plan van aanpak voor het oprichten van een GmbH zal stapsgewijs worden doorgenomen. Daarnaast zal (kort) aandacht worden geschonken aan het personeel van uw Duitse dochter. De basics van het Duitse arbeidsrecht zullen worden besproken. Een apart punt zijn de vraagstukken omtrent het werken van uw Nederlandse werknemers bij uw Duitse vestiging.

 

 

Seminardag

Dinsdag 15-01-2019 14.00 - 17.00 uur

Docent

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt, Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater


Voertaal

Nederlands


Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven die zich willen vestigen in Duitsland. Het seminar is geschikt voor zowel directie en management, als voor uitvoerende medewerkers.


Indeling seminar

14.00 uur Start Seminar
15.00 uur Koffiepauze
15.15 uur Voortzetting seminar
16.30 uur Afsluiting seminar


Investering

175 € excl. BTW

 
Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Seit dem 25. Mai ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, Unternehmen sehen sich mit einem Wust strikt einzuhaltender Vorgaben konfrontiert. Frau Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin und zertifizierte Datenschutzbeauftragte, führt am 21. Januar 2019 und am 18. März 2019 während einer Informationsveranstaltung in Kleve Interessierte in die komplizierte Thematik ein. Da geht es um den gesetzeskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten im Unternehmen, Nutzer- und Mitarbeiterdaten, um das Recht auf Berichtigung oder Löschung von Daten, Schadensersatzansprüchen, um die Pflichten von Auftragsverarbeitern, um technische und organisatorische Maßnahmen im Betrieb sowie die IT-Sicherheit im Hause. Und schließlich um die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.

Nachstehend können Sie sich für einer der Informationsveranstaltungen anmelden:

Thema:           Die DSGVO für Anfänger & Fortgeschrittene
Veranstalter:   STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Ort:                 Siemensstr. 31, Kleve
Kosten:          keine Kosten
Datum:          21. Januar 2019, 18. März 2019
Uhrzeit:        17.00 – 19.30 Uhr

Klicken Sie hier für das Anmeldeformular

 

 1. BAC Seminar: "Uw marketingstrategie voor de Duitse markt"
 2. Jour Fix: "De Duitse-Nederlandse relatie"
 3. "BAC Seminar: Duitse contracten en algemene voorwaarden"
 4. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 5. BAC Seminar: "Ketenaansprakelijkheid"
 6. Jour Fix: De impact van de Radboud Universiteit over de grens"
 7. "BAC Seminar: Internationaal zakendoen via een webshop/ e-commerce"
 8. "Lezing van Hugo van der Zee op de Jour Fix 5-11-2018"
 9. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 10. BAC seminar: Wat verwacht een Duitse zakenpartner van mij?
 11. ondernemersontbijt Wirtschaftsförderung Bocholt
 12. Jour Fix: "Groeien betekent groeistuipen beheersen"
 13. BAC Seminar: "Productaansprakelijkheid & productveiligheid"
 14. Jour Fix: "Wijnproeverij 2018"
 15. BAC Informatiebijeenkomst: Succesfactoren op de Duitse markt"
 16. BAC Seminar: Debiteurenbeheer, creditmanagement en incasso in Duitsland
 17. BAC Seminar: "Zakelijke communicatie met Duitsers"
 18. BAC Seminar: Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG)
 19. BAC Informatiebijeenkomst: Duits Erfrecht- Niederländisches Erbrecht"
 20. Jour Fix: "Duitsers zijn anders, Nederlanders ook!" Cultuurverschillen langs de grens
 21. SAVE THE DATE - OP WEG NAAR DE EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 2019
 22. Jour Fix: "Barbecue"
 23. "BAC Seminar: De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)
 24. Jour Fix "De veranderende relatie tussen overheid en samenleving"
 25. BAC Seminar: "De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)"
 26. BAC Seminar: Aankoop van vastgoed in Duitsland
 27. Nederlands-Duitse business matchmaking "Haring Party"
 28. “Business angel financiering over de grens”
 29. BAC Seminar: Duitser hebben toch geen humor?
 30. Jour Fix: "De logistieke hotspot Emmerik Montferland"
 31. "BAC Seminar: Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven"
 32. Jour Fix: "De transatlantische betrekkingen - hoe sterk is het fundament?"
 33. Doe Maar Undercoversessie 6 April • Roepaen Podium
 34. Woodstock@Roepaen
 35. ROEPAEN: Kano
 36. "BAC Seminar: "Aanval en verdediging bij namaak en piraterij in Duitsland"
 37. Undercoversessie: Jamiroquai • Roepaen Podium
 38. Jour Fix: "Sprinkhanen en krekels: voedsel van de toekomst"
 39. Jour Fix; "Tussen Kleef, Berlijn en de hele wereld: de actuele uitdagingen in het alledaagse leven van een Duitse politica"
 40. Jour Fix: "Bitterbal of Kuchen, diepvries of convenience: over Imago en marktaandeel van Nederlandse levensmiddel in Duitsland"
 41. BAC Seminar: De Nederlands-Duitse teamscan
 42. "Programma ROEPAEN"
 43. Jour FIx "Het kabinet Rutte III: Nieuwe kansen voor Nederlands-Duitse samenwerking?"
 44. Save the Date: NL-D-Business-Speed-Dating
 45. BAC Seminar: "Handelsrecht- handelsagent, vertegenwoordiger, importeur. dealernetwerk, franchise of eigen vestiging?"
 46. Jour Fix "Zwarte gaten in de spotlight"
 47. BAC Seminar: "Erfrecht"
 48. Jour Fix "Grenzen slechten, mensen bewegen"
 49. Jour Fix "Wijnproeverij 2017"
 50. Jour Fix "Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"
 51. Jour Fix "Barbecue 2017"
 52. Jour Fix "Wonen op het water"
 53. BAC Seminar: "Elektrogesetz/ Verpackungsverordnung" - een overzicht van de Duitse wet- en regelgeving"
 54. Jour Fix "Zoektocht naar een regering voor Nederland"
 55. Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland
 56. Jour Fix "Limburg en NRW: "de Kracht van samenwerking"
 57. Termine für die NL-D-Sprechtage
 58. Jour Fix: "Den Haag en internationaal zakendoen- ervaringen uit de luchtvaartsector"
 59. "Praktische Zusammenarbeit über die Grenze hinweg"
 60. Jour Fix: "Politiek in de regio moet grensoverschrijdend zijn"
 61. Jour Fix: "Nederlands-Duitse grensbeveiliging"
 62. Jour Fix: "Grenshoppers: samenwerking in de grensregio Achterhoek- Kreis Borken"
 63. "Informatiebijeenkomsten Bureau Duitse Zaken najaar 2016"
 64. D-Borrel: "Met elektr(on)ische apparatuur de Duitse markt op?"
 65. Jour Fix "Wijnproeverij"
 66. "BAC Seminar: Duitse zakenpartners communiceren anders"
 67. Jour Fix "Te gast bij vrienden"
 68. Jour Fix "Barbecue 2016"
 69. ROZ-Training “Ondernemen in Duitsland” (8, 15, 22 en 29 juni 2016)
 70. Jour Fix. "Grensoverschrijdende vaardigheden en tweetaligheid"
 71. Jour Fix: "Voortrekkers en baanbrekers: Dries van Agt over Helmut Schmidt"
 72. HUNTENKUNST 2016
 73. Koningsdag 2016
 74. Jour Fix "Grensoverschrijdende arbeidsmigration"
 75. Jour Fix "Inhaalslag van het MKB, groeikansen in Duitsland"
 76. "Werken & vervoeren in Duitsland"
 77. Jour Fix"Effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen"
 78. "20 jaar Nederlands-Duitse Businessclub"
 79. "BAC Seminar: Juridische valkuilen bij het zakendoen in Duitsland"
 80. "Cesuur en continuïteit zijn geen tegenstrijdigheiden"
 81. "BAC Seminar: Duitse boekhouding"
 82. "BAC Seminar: Aangaan en beeindigingen van agentuur en distributieovereenkomsten"
 83. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 84. "Gelderland, tussen Ruhrgebied en Randstad"
 85. "Een kijkje achter de schermen van Burgers´ Zoo"
 86. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 87. "Nederland en Duitsland: partners bij uitstek"
 88. "Klimaatbescherming biedt kansen op economisch succes"
 89. "Middagbijeenkomst: Grensoverschrijdend ondernemen"
 90. Jour Fix "De grens is weg, de afstand is groter"
 91. "BAC Seminar: "Het Duitse belastingstelsel"
 92. "De Duitse keizer Wilhelm II en zijn nalatenschap in Nederland"
 93. Ondernemers Plaza 2015
 94. Uitnodiging Ondernemer Plaza 2015
 95. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 96. "Seminar Busnessacademie: Duitse omzetbelasting en factueren met BTW"
 97. "Seminar Businessacademie: Nederlanders op een Duitse loonlijst"
 98. "Nieuwe Duitse macht: probleem of oplossing voor Europa"
 99. "BAC Seminar: Zakelijke NL/D cultuurverschillen en gedragsregels"
 100. D-NL Unternehmer-Abend
 101. "BAC Seminar: Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, " Gewerbesteuer"
 102. Jour Fix "Hoeveel Duitsland bevat de Uitvoeringsagenda Achterhoek?"
 103. Familiegevoel en passie voor het vak
 104. "BAC Seminar: Duitse omzetbelasting en factureren met BTW"
 105. "De nieuwe Kamer van koophandel - nieuwe inzet voor groei"
 106. "Mr. Ankie Broekers-Knol over de rol van de Eerste Kamer"
 107. "3D printing gaat de wereld veranderen"
 108. "Seminar Businessacademie: Jahresabschluss 2013"
 109. "Duitsland sterker uit de crisis"
 110. Uitnodiging „Beuningen On Ice“
 111. "Beuningen on Ice" Uitnodiging 2014
 112. 10 jaar euro

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

Vind ons

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve