Bijeenkomsten

BAC Seminar: Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG)

"Arbeitnehmer- Überlassungsgesetz (AÜG)"

Sinds 1 januari 2017 is het het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG) fundamenteel verandert. Zo zijn er een aantal nieuwe regels in acht te nemen die in de praktijk tot nu toe in Duitsland niet toegepast werden. Met name bij lange-termijn-overeenkomsten met inlenende bedrijven moeten deze veranderingen in acht worden genomen. In Duitsland is bijvoorbeeld na uiterlijk negen maanden het equal-pay-beginsel van toepassing. Daarnaast mogen uitzendkrachten ten hoogste 18 maanden in hetzelfde bedrijf te werk worden gesteld. Welke veranderingen naast de bovengenoemde in de praktijk verder nog relevant zijn, is aan de orde tijdens dit seminar.
 

Docenten/Sprekers

• Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater


Voertaal

• Nederlands


Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven die zich willen vestigen in Duitsland. Het seminar is geschikt voor zowel directie en management, als voor uitvoerende medewerkers.


Seminardag

Donderdag 06-09-2017 14.00 - 17.00 uur

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

Kosten

175 € excl. BTW


Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.


Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

"BAC Seminar: Duitse contracten en algemene voorwaarden"

 

"Duitse contracten en algemene voorwaarden"

 

Het zakenleven bestaat uit het sluiten en nakomen van overeenkomsten. Bedingen die men standaard onderdeel van een overeenkomst wil laten worden, zijn vaak in de algemene voorwaarden van een bedrijf opgenomen. Hoe e.e.a. in Nederland werkt, is u bekend. Wat gebeurt er echter als u grensoverschrijdend werkt? Hoe komt in een grensoverschrijdende situatie een contract tot stand? Kent het Duitse recht speciale „valkuilen“ bij het afsluiten van contracten? (Ja) Zijn uw Nederlandstalige voorwaarden überhaupt van toepassing? Biedt het Duitse recht wellicht voordelen door de mogelijkheid een verlengd eigendomsvoorbehoud overeen te komen? Wat zijn de (negatieve) gevolgen van het feit dat vaak uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard?
 

 

Onderwerpen
 
• Sluiten van overeenkomsten naar Duits en Nederlands recht
• De werking en de gevaren van het voor Nederlanders onbekende "Kaufmännische Bestätigungsschreiben"
• De kansen en bedreigingen van algemene voorwaarden
• De verregaande mogelijkheden van het (verlengde) eigendomsvoorbehoud
• De kansen en gevaren van een rechts- en forumkeuze
 
 

Docent

• Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven die zaken doen of willen gaan doen met Duitsland.
Het seminar is geschikt voor zowel directie en management, als voor uitvoerende medewerkers.

 

Seminardag

Donderdag 05-09-2016 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht

 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

BAC Seminar: "De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)"

 

"De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)"

U voert bouwopdrachten uit in Duitsland? Dan heeft u regelmatig te maken met de Duitse verordening „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B)“.

Zoals u wellicht al heeft ervaren worden uw opdrachtgevers met betrekking tot het nakomen van termijnen, uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden en vooral de afrekening steeds kritischer.

Daarnaast is het zoeken naar gebreken in de bouwuitvoering voor de opdrachtgever meestal een belangrijk punt, m.b.t. de prijs. Het is voor u als aannemer of onderaannemer van in Duitsland uit te voeren werkzaamheden daarom van groot belang goed geïnformeerd te zijn over de Duitse wettelijke situatie. Kennis van de VOB kan u veel ellende tijden de bouwfase besparen en heeft bovendien een positieve uitwerking op uw bedrifsresultaat.

Onderwerpen zoals het afsluiten van een contract op basis van de VOB, problemen in de bouwfase, de vergoeding en de desbetreffende voorwaarden komen tijdens dit seminar aan bod.

 
  

Docent

• Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater


Voertaal

• Nederlands


Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bouwgerelateerde bedrijven die zaken doen of willen gaan doen met Duitsland. Het seminar is geschikt voor directie en management als voor uitvoerende medewerkers. 


Seminardag

Dinsdag 24-08-2017 14.00 - 17.00 uur


Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar


Kosten

175 € excl. BTW


Annulering
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie

Siemensstraße 31
47533 Kleve

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

Jour Fix "Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"

"Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"

In Nederland is januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Doel van de wet is minder diversiteit in regelgeving. Het uitgangspunt is dat iedereen, die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, een beroep kan doen op deze wet. Het streven is dat meer mensen werk vinden, en wel zoveel mogelijk bij een gewone werkgever. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

Waar staan we nu ruim twee jaar later? Werner van der Linden is Manager van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, de samenvoeging van de afdeling werk van de zeven regio gemeenten en de sociale werkvoorzieningen, en werkt intensief samen met UWV.

De heer Van der Linden zal op  

datum 4 september 2017
tijd 18.00 uur
onderwerp  "Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"
spreker


Werner van der Linden, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen   

locatie Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland - Poort van Holland,
Restaurant „Het Poortje“,
Siemensstr. 31 in Kleve.

 

te gast zijn bij de Businessclub. In zijn lezing neemt hij zijn toehoorders mee in de zienswijze vanuit de arbeidsmarkt regio Rijk van Nijmegen en waarin dit heeft geresulteerd.

Om organisatorische redenen verzoeken wij u uw aanmelding uiterlijk 29 augustus 2017 aan ons te retourneren.


Klik hier voor de aanmeldingsformulier

 

"BAC Seminar: Commercieel huurrecht in Duitsland"

 

 

 

Seminardag

Dinsdag 05-10-2017 14.00 - 17.00 uur

 huurrecht 300 1

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor Nederlandse bedrijven cq particulieren die onroerend goed in Duitsland verhuren of willen gaan verhuren.

Docenten/Sprekers

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

  

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 

 1. "BAC Seminar: "Aanval en verdediging bij namaak en piraterij in Duitsland"
 2. BAC Seminar: Aankoop van vastgoed in Duitsland
 3. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 4. Jour Fix "Barbecue 2017"
 5. "Programma ROEPAEN"
 6. BAC Seminar: "Ketenaansprakelijkheid"
 7. Jour Fix "Wonen op het water"
 8. BAC Seminar: "Elektrogesetz/ Verpackungsverordnung" - een overzicht van de Duitse wet- en regelgeving"
 9. 25 jaar ‘heart & soul’ bij Roepaen
 10. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 11. Jour Fix "Zoektocht naar een regering voor Nederland"
 12. Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland
 13. BAC Seminar: "Zakelijke communicatie met Duitsers"
 14. BAC Seminar: Debiteurenbeheer, creditmanagement en incasso in Duitsland
 15. Jour Fix "Limburg en NRW: "de Kracht van samenwerking"
 16. Termine für die NL-D-Sprechtage
 17. Jour Fix: "Den Haag en internationaal zakendoen- ervaringen uit de luchtvaartsector"
 18. "Praktische Zusammenarbeit über die Grenze hinweg"
 19. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 20. Jour Fix: "Politiek in de regio moet grensoverschrijdend zijn"
 21. Jour Fix: "Nederlands-Duitse grensbeveiliging"
 22. Jour Fix: "Grenshoppers: samenwerking in de grensregio Achterhoek- Kreis Borken"
 23. "Informatiebijeenkomsten Bureau Duitse Zaken najaar 2016"
 24. D-Borrel: "Met elektr(on)ische apparatuur de Duitse markt op?"
 25. Jour Fix "Wijnproeverij"
 26. "BAC Seminar: Internationaal zakendoen via een webshop/ e-commerce"
 27. "BAC Seminar: Duitse zakenpartners communiceren anders"
 28. Jour Fix "Te gast bij vrienden"
 29. Jour Fix "Barbecue 2016"
 30. ROZ-Training “Ondernemen in Duitsland” (8, 15, 22 en 29 juni 2016)
 31. BAC seminar: Wat verwacht een Duitse zakenpartner van mij?
 32. Jour Fix. "Grensoverschrijdende vaardigheden en tweetaligheid"
 33. BAC Seminar: "Erf- en successierecht in Duitsland"
 34. Jour Fix: "Voortrekkers en baanbrekers: Dries van Agt over Helmut Schmidt"
 35. HUNTENKUNST 2016
 36. Koningsdag 2016
 37. Jour Fix "Grensoverschrijdende arbeidsmigration"
 38. Jour Fix "Inhaalslag van het MKB, groeikansen in Duitsland"
 39. "Werken & vervoeren in Duitsland"
 40. Jour Fix"Effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen"
 41. "20 jaar Nederlands-Duitse Businessclub"
 42. "BAC Seminar: Juridische valkuilen bij het zakendoen in Duitsland"
 43. "Cesuur en continuïteit zijn geen tegenstrijdigheiden"
 44. "BAC Seminar: Duitse boekhouding"
 45. "BAC Seminar: Aangaan en beeindigingen van agentuur en distributieovereenkomsten"
 46. "BAC Seminar: De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)
 47. Woodstock@Roepaen
 48. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 49. "Gelderland, tussen Ruhrgebied en Randstad"
 50. "Een kijkje achter de schermen van Burgers´ Zoo"
 51. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 52. "ROEPAEN: Like op Facebook
 53. "Nederland en Duitsland: partners bij uitstek"
 54. "Klimaatbescherming biedt kansen op economisch succes"
 55. "Middagbijeenkomst: Grensoverschrijdend ondernemen"
 56. Jour Fix "De grens is weg, de afstand is groter"
 57. "BAC Seminar: "Het Duitse belastingstelsel"
 58. "De Duitse keizer Wilhelm II en zijn nalatenschap in Nederland"
 59. Ondernemers Plaza 2015
 60. Uitnodiging Ondernemer Plaza 2015
 61. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 62. "Seminar Busnessacademie: Duitse omzetbelasting en factueren met BTW"
 63. "Seminar Businessacademie: Nederlanders op een Duitse loonlijst"
 64. "Nieuwe Duitse macht: probleem of oplossing voor Europa"
 65. "BAC Seminar: Zakelijke NL/D cultuurverschillen en gedragsregels"
 66. D-NL Unternehmer-Abend
 67. "BAC Seminar: Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, " Gewerbesteuer"
 68. Jour Fix "Hoeveel Duitsland bevat de Uitvoeringsagenda Achterhoek?"
 69. Familiegevoel en passie voor het vak
 70. "BAC Seminar: Duitse omzetbelasting en factureren met BTW"
 71. "De nieuwe Kamer van koophandel - nieuwe inzet voor groei"
 72. "Mr. Ankie Broekers-Knol over de rol van de Eerste Kamer"
 73. "3D printing gaat de wereld veranderen"
 74. "Seminar Businessacademie: Jahresabschluss 2013"
 75. "Duitsland sterker uit de crisis"
 76. Uitnodiging „Beuningen On Ice“
 77. "Beuningen on Ice" Uitnodiging 2014
 78. 10 jaar euro

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

Vind ons

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve