Bijeenkomsten

"BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"

  

 "Het arbeidsrecht in Duitsland"

 Personeelsmanagement in een land war regels en voorschriften strikt worden nageleefd, betekent aanpassing. Dit seminar gaat in op de belangrijkste aandachtspunten uit het Duitse arbeidsrecht en sociale verzekeringsrecht. Een must voor eenieder die Nederlands personeel wil inzetten in Duitsland en/of personeel in Duitsland zoekt of wil aannemen.

 

 

Onderwerpen

 

• Soorten arbeidsovereenkomsten

• Rechten en plichten van de werknemer

• Salaris

• Gevolgen in geval van ziekte en vakantie

• Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

• Opzegtermijnen

• (Verregaande financiële) gevolgen van een concurrentiebeding

• (On-)mogelijkheden van uitzenden van en detacheren

• Sociale verzekering in Duitsland

 

Docenten/Sprekers

• Anja Romijnders, Anwältin bei STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland of Duitse dochterondernemingen met personeel in Duitsland. Het seminar is uitermate geschikt voor directieleden, het management en medewerkers die taken op het gebied van personeel en organisatie uitvoeren.

 

Seminardag

Dinsdag 04-09-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering

 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

BAC Informatiebijeenkomst: Duits Erfrecht- Niederländisches Erbrecht"

"Duits Erfrecht- Niederländisches Erbrecht"

Nederlandse ondernemers met een GmbH in Duitsland en Duitse ondernemers die in Nederland een BV runnen komen vroeg of laat in aanraking met erfrechtkwesties. En vragen zich dan of hoe het erfrecht in het andere land in elkaar zit, hoe de wetten verschillen en hoe je daar mee om kunt gaan. In hun gezamenlijke presentatie laten Alexander Crämer van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater en Cees Doppenberg van Van Weeghel Doppenberg Kamps de problemen bij verdeling van een nalatenschap de revue passeren. Aan de orde komen hierbij onderwerpen als het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer. Rechtsanwalt Alexander Crämer legt aan de Nederlandse deelnemers in het Nederlands de Duitse regels uit, de Duitse deelnemers krijgen een goed overzicht van de situatie in Nederland door het Duitstalige betoog van Cees Doppenberg.

 

Voertaal

Nederlands


Seminardag

Diensdag 21-08-2018 14.00 - 17.00 uur


Doelgroep

Deze bijeenkomst is geschikt voor Nederlandse bedrijven die van plan zijn om business op te bouwen in Duitsland of daar al een vestiging hebben.
Het seminar is geschikt voor zowel directie alsook HR en sales management.

 

Indeling seminar

14.00 uur Ontvangst deelnemers/ Koffie en Thee
14.20 uur Begin cursus
Het Duitse Erfrecht/ Das niederländische Erbrecht
- Alexander Crämer, STRICK- Rechtsanwälte & Steuerberater
- Cees Doppenberg, Van Weeghel Doppenberg Kamps
Notarissen- Juristen- Adviseurs
17.00 uur Einde


Kosten

75,00 € excl. BTW


Verdere informatie een aanmelding vindt u hier

Jour Fix: "Duitsers zijn anders, Nederlanders ook!" Cultuurverschillen langs de grens

"Duitsers zijn anders, Nederlanders ook!" Cultuurverschillen langs de grens

Cultuurverschillen zijn zo oud als de wereld. Dat kan in kleine dingen zitten, zoals in het Duitse Abendbrot versus de Nederlandse warme maaltijd om 18.00 uur. Maar ook in grotere zoals de manier van leidinggeven en communiceren. Grensoverschrijdende contacten zijn vaak interessant en leerzaam, maar kunnen aan de andere kant ook leiden tot onbegrip en zelfs conflicten.

Misschien wel de belangrijkste factor voor succesvol grensoverschrijdend samenwerken is  kennis hebben van en omgaan met cultuurverschillen, aldus Drs. Ingeborg Lindhoud, gecertificeerd vertaler en intercultureel trainer.

Mevrouw Lindhoud zal op  

datum 3 september 2018
tijd 18.00 uur
onderwerp  "Duitsers zijn anders, Nederlanders ook" Cultuurverschillen langs de grens
spreker


mevrouw Drs. Ingeborg Lindhoud, vertaler en intercultureel trainer 

locatie Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland - Poort van Holland,
Restaurant „Het Poortje“,
Siemensstr. 31 in Kleve.


te gast zijn bij de Businessclub. In haar presentatie geeft zij inzicht in de verschillende manieren, waarop Nederlanders en Duitsers vertrouwen opbouwen, plaatst deze in sociaal en cultuurhistorisch perspectief en geeft tips hoe daarmee om te gaan.


Wij verzoeken u vriendelijk ons uw aanmelding uiterlijk op 28 augustus 2018 toe te sturen.

Klik hier voor de aanmeldingsformulier

 

BAC Informatiebijeenkomst: Succesfactoren op de Duitse markt"

"Succesfactoren op de Duitse markt"

Een grondige voorbereiding vormt de basis voor succes op buitenlandse markten. Duitsland vervult binnen Europa niet alleen een politiek dominante positie. Duitsland is ook in econo-misch opzicht een sterke partner. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die er serieus over nadenken de stap over de grens te wagen. Overheidsinstanties zoals de Rijks-dienst voor Ondernemend Nederland (= RVO) helpen ondernemers gericht te begeleiden bij hun exportplannen. Er zijn bijvoorbeeld

• Kennisvouchers voor juridische en fiscale advisering en
• SIB-Coachingsvouchers voor het samenstellen van uw exportstappenplan.

 
 

Alexander Crämer en Jan Temmink presenteren u de belangrijkste succesfactoren voor uw marktbewerking in Duitsland. Alle vakgebieden komen hier ter sprake: juridisch, financieel, fiscaal, PR-imago en zeker ook online marketing en de directe verkoop bij uw potentiële Duit-se klanten. Want het werven van ‘launching customers’ is belangrijk – zeker in Duitsland: uw referenties leveren commerciële slagkracht voor uw marktbewerking!

Het belooft een interactieve sessie te worden: uw ervaringen en leerpunten zijn immers ook relevant voor alle bezoekers!


Onderwerpen

• Waarom kiezen voor Duitsland als basis van uw internationalisering?
• Welke fiscaal/juridische aandachtspunten zijn relevant op de Duitse markt?
• Best practises fiscaal - juridisch
• Welke commerciële aandachtspunten bepalen uw succes in Duitsland?
• Best practises in verkoop, online, marketing en communicatie
• Welke concrete ondersteuning (vouchers) biedt RVO bij export?
• Praktijkervaringen met de RVO-Kennisvouchers
• Praktijkervaringen met Starters International Business - vouchers (= SIB)

De best practises en praktijkervaringen zijn zowel B2B als ook B2C.

 

Docenten/Sprekers

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater
• Jan W. Temmink, Adviseur, CMP- Centrum voor Marketing Projekten B.V.


Voertaal

• Nederlands


Doelgroep

Dit seminar richt zich op Nederlandse bedrijven die streven naar internationale groei en ex-pansie van hun bedrijfsactiviteiten. Deels zijn dit MKB-ondernemers die een exportorganisatie in Duitsland willen opzetten en uitbouwen. Maar daarnaast ook start-ups en scale-ups met ambities voor Duitsland.


Seminardag

Woendsdag 19-09-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar 

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.


Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 

BAC Seminar: Debiteurenbeheer, creditmanagement en incasso in Duitsland

"Debiteurenbeheer, creditmanagement en incasso in Duitsland"

Uw klant betaalt zijn rekeningen niet? Heel vervelend! Wat kunt u doen om uw geld alsnog te krijgen? Wat betreft het incasseren van vorderingen in Duitsland bestaan in principe dezelfde uitgangspunten als in Nederland: het buitengerechtelijke incasso en het gerechtelijke incasso. Maar: terwijl het Nederlandse rechtsstelsel uitgaat van crediteurenbescherming, staat in Duitsland de debiteurenbescherming voorop. Dit laatste leidt ertoe, dat de snelle incassomiddelen zoals de bekende conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrekwest in Duitsland (zo goed als) nooit kunnen worden gebruikt.


Als u via een Nederlandse rechtbank een titel, bijvoorbeeld een vonnis, tegen uw Duitse debiteur heeft kunnen bewerkstelligen, doet zich niettemin het probleem voor dat ook met zo’n vonnis een executie ervan in Duitsland niet zonder meer mogelijk is. Aangezien het vonnis “in de naam van de koningin” is gewezen, komt er een bijzondere gerechtelijke procedure aan te pas, om dit vonnis ook in Duitsland executabel verklaard te krijgen.

 

Onderwerpen:

- Debiteurenbeheer

- Aanmanen van vorderingen

- Verjaring van vorderingen

- Bevoegde rechter

- Tenuitvoerlegging van een Nederlandse titel

 
 

Docenten/Sprekers

• Cathrin van den Hurk, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Versicherungsrecht STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater


Voertaal

• Nederlands


Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven die zaken doen of willen gaan doen met Duitsland en voor Credit Managers die hun know how over Duitsland willen verdiepen.


Seminardag

Woensdag 19-09-2018   09.00 - 12.30 uur

Indeling seminar

09.00 uur Onvanst en kennismaking van de deelnemers
09.10 uur Start seminar “Debiteurenbeheer, credit management en incasso in Duitsland”
12.30 uur Afsluiting seminar en napraten aan de bar

Kosten

175 € excl. BTW

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 

 1. BAC Seminar: "Zakelijke communicatie met Duitsers"
 2. SAVE THE DATE - OP WEG NAAR DE EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 2019
 3. Jour Fix: "Barbecue"
 4. "BAC Seminar: De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)
 5. BAC Seminar: "Uw marketingstrategie voor de Duitse markt"
 6. Jour Fix "De veranderende relatie tussen overheid en samenleving"
 7. BAC Seminar: "De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)"
 8. BAC Seminar: Aankoop van vastgoed in Duitsland
 9. Nederlands-Duitse business matchmaking "Haring Party"
 10. “Business angel financiering over de grens”
 11. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 12. BAC Seminar: Duitser hebben toch geen humor?
 13. Jour Fix: "De logistieke hotspot Emmerik Montferland"
 14. "BAC Seminar: Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven"
 15. BAC Seminar: Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG)
 16. Jour Fix: "De transatlantische betrekkingen - hoe sterk is het fundament?"
 17. "BAC Seminar: Internationaal zakendoen via een webshop/ e-commerce"
 18. "BAC Seminar: Duitse contracten en algemene voorwaarden"
 19. Doe Maar Undercoversessie 6 April • Roepaen Podium
 20. Woodstock@Roepaen
 21. ROEPAEN: Kano
 22. "BAC Seminar: "Aanval en verdediging bij namaak en piraterij in Duitsland"
 23. Undercoversessie: Jamiroquai • Roepaen Podium
 24. Jour Fix: "Sprinkhanen en krekels: voedsel van de toekomst"
 25. BAC Seminar: "Productaansprakelijkheid & productveiligheid"
 26. Jour Fix; "Tussen Kleef, Berlijn en de hele wereld: de actuele uitdagingen in het alledaagse leven van een Duitse politica"
 27. "BAC Seminar: Commercieel huurrecht in Duitsland"
 28. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 29. Jour Fix: "Bitterbal of Kuchen, diepvries of convenience: over Imago en marktaandeel van Nederlandse levensmiddel in Duitsland"
 30. BAC Seminar: De Nederlands-Duitse teamscan
 31. "Programma ROEPAEN"
 32. Jour FIx "Het kabinet Rutte III: Nieuwe kansen voor Nederlands-Duitse samenwerking?"
 33. Save the Date: NL-D-Business-Speed-Dating
 34. BAC Seminar: "Handelsrecht- handelsagent, vertegenwoordiger, importeur. dealernetwerk, franchise of eigen vestiging?"
 35. Jour Fix "Zwarte gaten in de spotlight"
 36. BAC Seminar: "Erfrecht"
 37. Jour Fix "Grenzen slechten, mensen bewegen"
 38. Jour Fix "Wijnproeverij 2017"
 39. Jour Fix "Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"
 40. Jour Fix "Barbecue 2017"
 41. BAC Seminar: "Ketenaansprakelijkheid"
 42. Jour Fix "Wonen op het water"
 43. BAC Seminar: "Elektrogesetz/ Verpackungsverordnung" - een overzicht van de Duitse wet- en regelgeving"
 44. Jour Fix "Zoektocht naar een regering voor Nederland"
 45. Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland
 46. Jour Fix "Limburg en NRW: "de Kracht van samenwerking"
 47. Termine für die NL-D-Sprechtage
 48. Jour Fix: "Den Haag en internationaal zakendoen- ervaringen uit de luchtvaartsector"
 49. "Praktische Zusammenarbeit über die Grenze hinweg"
 50. Jour Fix: "Politiek in de regio moet grensoverschrijdend zijn"
 51. Jour Fix: "Nederlands-Duitse grensbeveiliging"
 52. Jour Fix: "Grenshoppers: samenwerking in de grensregio Achterhoek- Kreis Borken"
 53. "Informatiebijeenkomsten Bureau Duitse Zaken najaar 2016"
 54. D-Borrel: "Met elektr(on)ische apparatuur de Duitse markt op?"
 55. Jour Fix "Wijnproeverij"
 56. "BAC Seminar: Duitse zakenpartners communiceren anders"
 57. Jour Fix "Te gast bij vrienden"
 58. Jour Fix "Barbecue 2016"
 59. ROZ-Training “Ondernemen in Duitsland” (8, 15, 22 en 29 juni 2016)
 60. BAC seminar: Wat verwacht een Duitse zakenpartner van mij?
 61. Jour Fix. "Grensoverschrijdende vaardigheden en tweetaligheid"
 62. Jour Fix: "Voortrekkers en baanbrekers: Dries van Agt over Helmut Schmidt"
 63. HUNTENKUNST 2016
 64. Koningsdag 2016
 65. Jour Fix "Grensoverschrijdende arbeidsmigration"
 66. Jour Fix "Inhaalslag van het MKB, groeikansen in Duitsland"
 67. "Werken & vervoeren in Duitsland"
 68. Jour Fix"Effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen"
 69. "20 jaar Nederlands-Duitse Businessclub"
 70. "BAC Seminar: Juridische valkuilen bij het zakendoen in Duitsland"
 71. "Cesuur en continuïteit zijn geen tegenstrijdigheiden"
 72. "BAC Seminar: Duitse boekhouding"
 73. "BAC Seminar: Aangaan en beeindigingen van agentuur en distributieovereenkomsten"
 74. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 75. "Gelderland, tussen Ruhrgebied en Randstad"
 76. "Een kijkje achter de schermen van Burgers´ Zoo"
 77. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 78. "Nederland en Duitsland: partners bij uitstek"
 79. "Klimaatbescherming biedt kansen op economisch succes"
 80. "Middagbijeenkomst: Grensoverschrijdend ondernemen"
 81. Jour Fix "De grens is weg, de afstand is groter"
 82. "BAC Seminar: "Het Duitse belastingstelsel"
 83. "De Duitse keizer Wilhelm II en zijn nalatenschap in Nederland"
 84. Ondernemers Plaza 2015
 85. Uitnodiging Ondernemer Plaza 2015
 86. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 87. "Seminar Busnessacademie: Duitse omzetbelasting en factueren met BTW"
 88. "Seminar Businessacademie: Nederlanders op een Duitse loonlijst"
 89. "Nieuwe Duitse macht: probleem of oplossing voor Europa"
 90. "BAC Seminar: Zakelijke NL/D cultuurverschillen en gedragsregels"
 91. D-NL Unternehmer-Abend
 92. "BAC Seminar: Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, " Gewerbesteuer"
 93. Jour Fix "Hoeveel Duitsland bevat de Uitvoeringsagenda Achterhoek?"
 94. Familiegevoel en passie voor het vak
 95. "BAC Seminar: Duitse omzetbelasting en factureren met BTW"
 96. "De nieuwe Kamer van koophandel - nieuwe inzet voor groei"
 97. "Mr. Ankie Broekers-Knol over de rol van de Eerste Kamer"
 98. "3D printing gaat de wereld veranderen"
 99. "Seminar Businessacademie: Jahresabschluss 2013"
 100. "Duitsland sterker uit de crisis"
 101. Uitnodiging „Beuningen On Ice“
 102. "Beuningen on Ice" Uitnodiging 2014
 103. 10 jaar euro

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

Vind ons

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve