Bijeenkomsten

"BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"

  

 "Het arbeidsrecht in Duitsland"

 Personeelsmanagement in een land war regels en voorschriften strikt worden nageleefd, betekent aanpassing. Dit seminar gaat in op de belangrijkste aandachtspunten uit het Duitse arbeidsrecht en sociale verzekeringsrecht. Een must voor eenieder die Nederlands personeel wil inzetten in Duitsland en/of personeel in Duitsland zoekt of wil aannemen.

 

 
Onderwerpen
 
• Soorten arbeidsovereenkomsten
• Rechten en plichten van de werknemer
• Salaris
• Gevolgen in geval van ziekte en vakantie
• Beëindiging van een arbeidsovereenkomst
• Opzegtermijnen
• (Verregaande financiële) gevolgen van een concurrentiebeding
• (On-)mogelijkheden van uitzenden van en detacheren
• Sociale verzekering in Duitsland
 

Docenten/Sprekers

• Anja Romijnders, Anwältin bei STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland of Duitse dochterondernemingen met personeel in Duitsland. Het seminar is uitermate geschikt voor directieleden, het management en medewerkers die taken op het gebied van personeel en organisatie uitvoeren.

 

Seminardag

Dinsdag 09-05-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering
 
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

Jour Fix: "De transatlantische betrekkingen - hoe sterk is het fundament?"

"De transatlantische betrekkingen - hoe sterk is het fundament?"

De plannen van Donald Trump voor een verhoogde importtax op een reeks producten uit Europa zorgden onlangs voor politieke ontstemming tussen de VS en Europa. Tevoren hadden de door de Amerikaanse president in zijn eentje verklaarde sancties tegen Rusland vanwege de situatie in het Oosten van Oekraïne al de nodige irritatie bij de partners aan deze kant van de Atlantische Oceaan teweeggebracht. Om nog maar te zwijgen over de twist m.b.t. onderwerpen als het handelsverdrag TTIP en het internationale klimaatverdrag.

Weliswaar is de Duitse Minister van Economische Zaken Altmaier er tijdens zijn bezoek in Washington in geslaagd de ontstane wrevel enigszins te sussen. Maar dit kan niet de stelling weerleggen dat Europa en de VS op tal van gebieden een meningsverschil hebben. Wel blijft de hoop bestaan dat Europa vasthoudt aan zijn gemeenschappelijke buitenlandse, economische en veiligheidspolitiek en hierdoor de Amerikaanse politiek op korte termijn positief kan beïnvloeden. Want wat vooral met het oog op Duitsland al meer dan een halve eeuw goed heeft gefunctioneerd, een transatlantische vriendschap met een solide fundament, kan een enkele president niet in vier jaar met zijn “America-First”-credo omverwerpen. Of de fundamenten sterk genoeg blijken te zijn, vertelt Michael R. Keller, Consul Generaal van de VS in Düsseldorf.

De heer Keller zal op  

datum 14 mei 2018
tijd 18.00 uur
onderwerp  "de transatlantische betrekkingen - hoe sterk is het fundament?"
spreker


heer Michael R. Keller, Consul Generaal van de VS in Düsseldorf

locatie Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland - Poort van Holland,
Restaurant „Het Poortje“,
Siemensstr. 31 in Kleve.


te gast zijn bij de Businessclub. In zijn presentatie zal hij een aantal redenen voor de actuele ontstemming analyseren en in discussie met u eerste bemoedigende signalen voor een hernieuwde saamhorigheid ontdekken.

Wij verzoeken u vriendelijk ons uw aanmelding uiterlijk op 7 mei 2018 toe te sturen.

Klik hier voor de aanmeldingsformulier

 

"BAC Seminar: Internationaal zakendoen via een webshop/ e-commerce"

 

 

 

"Internationaal zakendoen via een webshop/ e-commerce"

 

Niet alleen de Nederlandse markt voor thuiswinkelen is de laatste jaren sterk in opkomst. Ook in Duitsland stijgen de online verkopen fors. Dit biedt mogelijkheden voor webshop-houders.
Toch komt er nog heel wat kijken bij de internationalisering van een webshop en vergt een succesvolle 'internationale webshop' de nodige aanpassingen.
Waar moet ik bijvoorbeeld btw afdragen als ik aan Duitse particulieren verkoop? Redenen genoeg voor een seminar “Internationaal zakendoen via een webshop”.
 
 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor Nederlandse bedrijven cq particulieren

 

Docent

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt bei  Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater
• Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin bei  Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

  

Seminardag

Dinsdag 03-05-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.30 uur        Start seminar 

15.30 uur        Koffiepauze

15.45 uur        Voortzetting seminar

16.45 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie

Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

"BAC Seminar: Duitse contracten en algemene voorwaarden"

 

"Duitse contracten en algemene voorwaarden"

 

Het zakenleven bestaat uit het sluiten en nakomen van overeenkomsten. Bedingen die men standaard onderdeel van een overeenkomst wil laten worden, zijn vaak in de algemene voorwaarden van een bedrijf opgenomen. Hoe e.e.a. in Nederland werkt, is u bekend. Wat gebeurt er echter als u grensoverschrijdend werkt? Hoe komt in een grensoverschrijdende situatie een contract tot stand? Kent het Duitse recht speciale „valkuilen“ bij het afsluiten van contracten? (Ja) Zijn uw Nederlandstalige voorwaarden überhaupt van toepassing? Biedt het Duitse recht wellicht voordelen door de mogelijkheid een verlengd eigendomsvoorbehoud overeen te komen? Wat zijn de (negatieve) gevolgen van het feit dat vaak uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard?
 

 

Onderwerpen
 
• Sluiten van overeenkomsten naar Duits en Nederlands recht
• De werking en de gevaren van het voor Nederlanders onbekende "Kaufmännische Bestätigungsschreiben"
• De kansen en bedreigingen van algemene voorwaarden
• De verregaande mogelijkheden van het (verlengde) eigendomsvoorbehoud
• De kansen en gevaren van een rechts- en forumkeuze
 
 

Docent

• Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater

 

Voertaal

• Nederlands

 

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor alle Nederlandse bedrijven die zaken doen of willen gaan doen met Duitsland.
Het seminar is geschikt voor zowel directie en management, als voor uitvoerende medewerkers.

 

Seminardag

Donderdag 26-04-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

 

Kosten

175 € excl. BTW

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht

 

Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

 

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

BAC Informatiebijeenkomst: Succesfactoren op de Duitse markt"

"Succesfactoren op de Duitse markt"

Een grondige voorbereiding vormt de basis voor succes op buitenlandse markten. Duitsland vervult binnen Europa niet alleen een politiek dominante positie. Duitsland is ook in econo-misch opzicht een sterke partner. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die er serieus over nadenken de stap over de grens te wagen. Overheidsinstanties zoals de Rijks-dienst voor Ondernemend Nederland (= RVO) helpen ondernemers gericht te begeleiden bij hun exportplannen. Er zijn bijvoorbeeld

• Kennisvouchers voor juridische en fiscale advisering en
• SIB-Coachingsvouchers voor het samenstellen van uw exportstappenplan.

 
 

Alexander Crämer en Jan Temmink presenteren u de belangrijkste succesfactoren voor uw marktbewerking in Duitsland. Alle vakgebieden komen hier ter sprake: juridisch, financieel, fiscaal, PR-imago en zeker ook online marketing en de directe verkoop bij uw potentiële Duit-se klanten. Want het werven van ‘launching customers’ is belangrijk – zeker in Duitsland: uw referenties leveren commerciële slagkracht voor uw marktbewerking!

Het belooft een interactieve sessie te worden: uw ervaringen en leerpunten zijn immers ook relevant voor alle bezoekers!


Onderwerpen

• Waarom kiezen voor Duitsland als basis van uw internationalisering?
• Welke fiscaal/juridische aandachtspunten zijn relevant op de Duitse markt?
• Best practises fiscaal - juridisch
• Welke commerciële aandachtspunten bepalen uw succes in Duitsland?
• Best practises in verkoop, online, marketing en communicatie
• Welke concrete ondersteuning (vouchers) biedt RVO bij export?
• Praktijkervaringen met de RVO-Kennisvouchers
• Praktijkervaringen met Starters International Business - vouchers (= SIB)

De best practises en praktijkervaringen zijn zowel B2B als ook B2C.

 

Docenten/Sprekers

• Alexander Crämer, Rechtsanwalt, STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater
• Jan W. Temmink, Adviseur, CMP- Centrum voor Marketing Projekten B.V.


Voertaal

• Nederlands


Doelgroep

Dit seminar richt zich op Nederlandse bedrijven die streven naar internationale groei en ex-pansie van hun bedrijfsactiviteiten. Deels zijn dit MKB-ondernemers die een exportorganisatie in Duitsland willen opzetten en uitbouwen. Maar daarnaast ook start-ups en scale-ups met ambities voor Duitsland.


Seminardag

Woendsdag 18-04-2018 14.00 - 17.00 uur

 

Indeling seminar

14.00 uur        Start seminar

15.00 uur        Koffiepauze

15.15 uur        Voortzetting seminar

16.30 uur        Afsluiting seminar en napraten aan de bar

 

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 h vóór de activiteit en kan alleen schriftelijk geschieden. Voor elke annulering na deze datum wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.


Locatie

Nederlands Duitse Businessacademie
Siemensstraße 31
47533 Kleve

verdere informatie een aanmelding vindt u hier

 

 

 1. Doe Maar Undercoversessie 6 April • Roepaen Podium
 2. Woodstock@Roepaen
 3. BAC Seminar: Aankoop van vastgoed in Duitsland
 4. ROEPAEN: Kano
 5. "BAC Seminar: "Aanval en verdediging bij namaak en piraterij in Duitsland"
 6. Undercoversessie: Jamiroquai • Roepaen Podium
 7. BAC Seminar: Debiteurenbeheer, creditmanagement en incasso in Duitsland
 8. Jour Fix: "Sprinkhanen en krekels: voedsel van de toekomst"
 9. BAC Seminar: "Productaansprakelijkheid & productveiligheid"
 10. BAC Informatiebijeenkomst: Duits Erfrecht- Niederländisches Erbrecht"
 11. Jour Fix; "Tussen Kleef, Berlijn en de hele wereld: de actuele uitdagingen in het alledaagse leven van een Duitse politica"
 12. BAC Seminar: "Uw marketingstrategie voor de Duitse markt"
 13. "BAC Seminar: Commercieel huurrecht in Duitsland"
 14. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 15. Jour Fix: "Bitterbal of Kuchen, diepvries of convenience: over Imago en marktaandeel van Nederlandse levensmiddel in Duitsland"
 16. BAC Seminar: De Nederlands-Duitse teamscan
 17. "Programma ROEPAEN"
 18. Jour FIx "Het kabinet Rutte III: Nieuwe kansen voor Nederlands-Duitse samenwerking?"
 19. Save the Date: NL-D-Business-Speed-Dating
 20. BAC Seminar: "Zakelijke communicatie met Duitsers"
 21. BAC Seminar: "Handelsrecht- handelsagent, vertegenwoordiger, importeur. dealernetwerk, franchise of eigen vestiging?"
 22. Jour Fix "Zwarte gaten in de spotlight"
 23. BAC Seminar: "Erfrecht"
 24. "BAC Seminar: Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven"
 25. Jour Fix "Grenzen slechten, mensen bewegen"
 26. Jour Fix "Wijnproeverij 2017"
 27. BAC Seminar: Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG)
 28. BAC Seminar: "De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)"
 29. Jour Fix "Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt"
 30. Jour Fix "Barbecue 2017"
 31. BAC Seminar: "Ketenaansprakelijkheid"
 32. Jour Fix "Wonen op het water"
 33. BAC Seminar: "Elektrogesetz/ Verpackungsverordnung" - een overzicht van de Duitse wet- en regelgeving"
 34. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 35. Jour Fix "Zoektocht naar een regering voor Nederland"
 36. Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland
 37. Jour Fix "Limburg en NRW: "de Kracht van samenwerking"
 38. Termine für die NL-D-Sprechtage
 39. Jour Fix: "Den Haag en internationaal zakendoen- ervaringen uit de luchtvaartsector"
 40. "Praktische Zusammenarbeit über die Grenze hinweg"
 41. Jour Fix: "Politiek in de regio moet grensoverschrijdend zijn"
 42. Jour Fix: "Nederlands-Duitse grensbeveiliging"
 43. Jour Fix: "Grenshoppers: samenwerking in de grensregio Achterhoek- Kreis Borken"
 44. "Informatiebijeenkomsten Bureau Duitse Zaken najaar 2016"
 45. D-Borrel: "Met elektr(on)ische apparatuur de Duitse markt op?"
 46. Jour Fix "Wijnproeverij"
 47. "BAC Seminar: Duitse zakenpartners communiceren anders"
 48. Jour Fix "Te gast bij vrienden"
 49. Jour Fix "Barbecue 2016"
 50. ROZ-Training “Ondernemen in Duitsland” (8, 15, 22 en 29 juni 2016)
 51. BAC seminar: Wat verwacht een Duitse zakenpartner van mij?
 52. Jour Fix. "Grensoverschrijdende vaardigheden en tweetaligheid"
 53. Jour Fix: "Voortrekkers en baanbrekers: Dries van Agt over Helmut Schmidt"
 54. HUNTENKUNST 2016
 55. Koningsdag 2016
 56. Jour Fix "Grensoverschrijdende arbeidsmigration"
 57. Jour Fix "Inhaalslag van het MKB, groeikansen in Duitsland"
 58. "Werken & vervoeren in Duitsland"
 59. Jour Fix"Effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen"
 60. "20 jaar Nederlands-Duitse Businessclub"
 61. "BAC Seminar: Juridische valkuilen bij het zakendoen in Duitsland"
 62. "Cesuur en continuïteit zijn geen tegenstrijdigheiden"
 63. "BAC Seminar: Duitse boekhouding"
 64. "BAC Seminar: Aangaan en beeindigingen van agentuur en distributieovereenkomsten"
 65. "BAC Seminar: De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B)
 66. "BAC Seminar: Het arbeidsrecht in Duitsland"
 67. "Gelderland, tussen Ruhrgebied en Randstad"
 68. "Een kijkje achter de schermen van Burgers´ Zoo"
 69. "BAC Seminar: Minimumloon in Duitsland"
 70. "Nederland en Duitsland: partners bij uitstek"
 71. "Klimaatbescherming biedt kansen op economisch succes"
 72. "Middagbijeenkomst: Grensoverschrijdend ondernemen"
 73. Jour Fix "De grens is weg, de afstand is groter"
 74. "BAC Seminar: "Het Duitse belastingstelsel"
 75. "De Duitse keizer Wilhelm II en zijn nalatenschap in Nederland"
 76. Ondernemers Plaza 2015
 77. Uitnodiging Ondernemer Plaza 2015
 78. "BAC Seminar: Oprichting van een bedrijf of vestiging in Duitsland"
 79. "Seminar Busnessacademie: Duitse omzetbelasting en factueren met BTW"
 80. "Seminar Businessacademie: Nederlanders op een Duitse loonlijst"
 81. "Nieuwe Duitse macht: probleem of oplossing voor Europa"
 82. "BAC Seminar: Zakelijke NL/D cultuurverschillen en gedragsregels"
 83. D-NL Unternehmer-Abend
 84. "BAC Seminar: Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, " Gewerbesteuer"
 85. Jour Fix "Hoeveel Duitsland bevat de Uitvoeringsagenda Achterhoek?"
 86. Familiegevoel en passie voor het vak
 87. "BAC Seminar: Duitse omzetbelasting en factureren met BTW"
 88. "De nieuwe Kamer van koophandel - nieuwe inzet voor groei"
 89. "Mr. Ankie Broekers-Knol over de rol van de Eerste Kamer"
 90. "3D printing gaat de wereld veranderen"
 91. "Seminar Businessacademie: Jahresabschluss 2013"
 92. "Duitsland sterker uit de crisis"
 93. Uitnodiging „Beuningen On Ice“
 94. "Beuningen on Ice" Uitnodiging 2014
 95. 10 jaar euro

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

Vind ons

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve