Leden

Patentanwaltsbüro Dr. Norbert Schoenen

Uerdinger Straße 3
47441 Moers
Deutschland
Tel.: +49-(0)2841-24323
Fax: +49-(0)2841-24547

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet
 

 
   

Dr. Norbert Schoenen

1. Centraal in de filosofie van de juridisch octrooigemachtigde dr. Schoenen staat het doel om de veelvuldige voordelen van octrooien en andere octrooirechten voor de cliënten op economische wijze bruikbaar te maken. Behalve de belangrijke imitatiebescherming, die in de praktijk al gewoon door een aanvraag wordt bereikt, beschermen deze rechten ook tegen een import van vervalsingen; het zijn tegenwoordig autonome economische goederen die ook in de reclame kunnen worden gebruikt (”wereldnieuwheid” “merkproduct”), ze versterken de reputatie als innovatief, creatief bedrijf, motiveren de medewerkers tot het verbeteren van producten en processen, zijn geschikt als zekerheid voor kredieten, maken extra inkomsten mogelijk door het verlenen van licenties en leiden tot nog veel meer voordelen. Verdere informatie vindt u onder het trefwoord “Integratief octrooirechtmanagement”.
2. De advisering door een advocaat interpreteren wij hierbij als een uitgebreide advisering, die ook na afsluiting van een concrete opdracht wordt voorgezet, waarbij ook uit eigen beweging belangrijke randthema’s worden behandeld, die bij veronachtzaming tot grote problemen en schade kunnen leiden. Voorbeelden zijn de gecompliceerde regelingen bij uitvindingen door werknemers, het onderhouden van de merken ook na plaatsgevonden registratie, advisering inzake het te gelde maken zoals het verlenen van licenties, etc.
3. Tot de goede samenwerking met de cliënten hoort volgens onze filosofie een goede en snelle telefonische bereikbaarheid, indien nodig terugbellen na korte tijd om snel en onbureaucratisch juist optredende vragen te bespreken, en de mogelijkheid om ook op zeer korte termijn een afspraak op een voor de cliënt gunstige tijd in te plannen. Erg belangrijk is ook het persoonlijke contact, hetzij op kantoor hetzij bij de cliënt zelf. De opgebouwde vertrouwensrelatie maakt een erg onbureaucratische afwikkeling van de ophanden zijnde processen mogelijk, waarbij een telefonische mededeling van de cliënt vaak al voldoende is. Het zich hierdoor mogelijk intensief en individueel bezighouden met de specifieke eisen van onze cliënten leidt tot een langdurige kwalitatief hoogwaardige advisering en een op maat gesneden strategie ten aanzien van het octrooirecht om ook toekomstige vragen en problemen al vooraf te herkennen en op te lossen.
4. Wij hechten waarde aan de allerhoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie alsmede een nauwe samenwerking met de cliënten en kunnen zo de vele valkuilen op het traject van de uitvinding naar het octrooi en tot het doorzetten hiervan ontwijken.
De basis van de hoge kwaliteit is de meer dan 20 jaar lange nationale en internationale ervaring op het gebied van het behandelen van octrooien op een groter advocatenkantoor, in een groot bedrijf en als zelfstandige advocaat met een eigen kantoor.
De hoge vakkundige kwaliteit is met name op het gebied van octrooien belangrijk: voor een optimaal resultaat moet van begin af aan met optimale methodes worden gewerkt. Correcties en een “herstel” achteraf zijn in de regel niet mogelijk. Bij de toepassing van optimale methodes hebben mijn cliënten op lange termijn een aanzienlijk betere kosten-batenverhouding dan bij de toepassing van goedkope methodes aan het begin.
De vanuit jarenlange ervaring ontwikkelde kern van mijn filosofie is derhalve: alleen als de octrooizaak van meet af aan “op het juiste spoor” wordt gezet, krijgt men aan het einde het optimale resultaat.
5. Economisch optimale resultaten zijn ons doel. Voor het optimaliseren van uw baten ook in verhouding tot de kosten hebben wij een methode ontwikkeld om een met weinig kosten verbonden aanvraag bij een desondanks zeer hoge kwaliteit tot stand te brengen. Deze methode is sinds vele jaren beproefd en heeft zich in de praktijk waargemaakt. Deze methode kan worden toegepast als de uitvinder in staat is om het technische gehalte van zijn uitvinding inhoudelijk juist schriftelijk weer te geven.
6. Met behulp van ons internationale netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren in Europa en in het buiten-Europese buitenland is voor ons het wereldwijde indienen en begeleiden van octrooirechten mogelijk. Met binnenlandse partnerkantoren hebben wij de mogelijkheid om ook octrooien op het gebied van de scheikunde te behandelen alsmede inbreuken op octrooirechten voor alle rechtbanken van de Bondsrepubliek Duitsland snel en effectief te vervolgen.
7. Een moderne computeruitrusting en de hoogwaardige op de markt verkrijgbare octrooisoftware inclusief een automatische termijnnotering en controle alsmede een meervoudige beveiliging bieden u een absolute betrouwbaarheid bij de formele begeleiding van octrooirechten en aanhangige procedures.
Verdere mogelijkheden van het kantoor (selectie):
Instandhouding van een rechtspraakdatabase voor een snel en grondig onderzoek naar daarop betrekking hebbende rechterlijke beslissingen alsmede juridische artikelen;
Onderhouden van lopende rekeningen bij het Europese octrooibureau en bij het harmonisatiebureau om de tijdige betaling van verschuldigde leges nog op de laatste vervaldag te verzekeren;
Onderhouden van een eigen mailbox bij het harmonisatiebureau voor het sneller elektronisch verzenden van ambtelijke informatie;
Kostensparende elektronische aanvraag van Europese gemeenschapsmerken;
Mogelijkheid tot levering van willekeurige technische vakartikelen op de kortst mogelijke termijn.
8. Tot onze cliënten behoren bekende bedrijven van de grootindustrie en een groot aantal bekende, wereldwijd agerende middenstandsbedrijven uit de deelstaat Nordrhein-Westfalen, uit andere delen van Duitsland, uit Nederland en België en andere Europese staten.

 

 

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org