Bijeenkomsten

Jour Fix: "Waterveiligheid en de Nederlands-Duitse relatie"

"Waterveiligheid en de Nederlands-Duitse relatie" 

Het Nederlandse waterveiligheidsbeleid richt zich meer en meer op de toekomst. En dit is ook geboden, gezien de klimaatscenario’s voor de komende decennia met een dreigende stijging van zowel de zeespiegel als ook de rivierafvoeren. “We leven in Nederland in de veiligste delta van de wereld, maar is dat ook nog zo in 2050?”, stelt Frank Wissink, sinds 2015 lid van het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel.

Met inwerkingtreding van de Europese richtlijn Overstromingsrisico’s in 2007 bestaat er zowel voor Nederland als voor de omringende landen een versterkte verplichting tot het inzichtelijk maken van overstromingsrisico’s, van de manier waarop die risico’s worden beheerst en vooral ook hoe die risicobeheersing over de landsgrenzen heen wordt afgestemd.

Dit is niet alleen een technische uitdaging. Veel belangrijker is een afstemming in de wijze van probleembenadering. Terwijl men in Duitsland meer is gericht op het omgaan met overstroming, ligt het accent in Nederland op het voorkomen van overstromingen. “Het klimaat wacht niet op ons en daarom is het werk aan de dijken nooit af”, aldus Frank Wissink.

De heer Wissink zal op  

datum 4 februari 2019
tijd 18.00 uur
onderwerp  "Waterveiligheid en de Nederlandse-Duitse relatie"
spreker


heer Frank Wissink, lid van het college van Dijkgraaf
en Heemraden van het Waterschap Rijn en Ijssel 

locatie Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland - Poort van Holland,
Restaurant „Het Poortje“,
Siemensstr. 31 in Kleve.


te gast zijn bij de Businessclub. In zijn lezing schetst hij de verschillen in aanpak van beide landen en hoe Nederland en Duitsland hun werkwijze op elkaar afstemmen.


Wij verzoeken u vriendelijk ons uw aanmelding uiterlijk op 28 januari 2019 toe te sturen.


Klik hier voor de aanmeldingsformulier

 

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

Vind ons

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve