Archiv

"Nieuw lid: Prof.Dr. Paul Peters"

 

Op de valreep werd professor Dr. Paul Peters nog 2013 als nieuw lid van de Businessclub verwelkomd. De gepensioneerde hoogleraar Medicijnen is heden werkzaam als adviseur op het gebied van perinatologie en gynocologie aan het Utrechts Medisch Centrum. Tijdens zijn lange loopbaan was de heer Peters niet alleen als wetenschapper verbonden aan een reeks van onderzoeksinstituten in Europa en de VS, maar werkte ook als adviseur inzake volksgezondheid voor diverse overheidsinstellingen.  Van 2007 tot 2011 was Paul Peters lid van de Eerste kamer. Op zijn vakgebied onderhield hij altijd nauwe contacten met Duitse collega’s. Zijn toonaangevende publicatie over de gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap uit de jaren 90 van de vorige eeuw is onder meer in het Duits verschenen. In samenwerking met collega’s uit Duitsland wordt dit boek momenteel ge-updated. De bijeenkomsten van de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve, die hij al eerder bezocht, verstevigden bij Paul Peters de indruk dat grensoverschrijdende contacten buitengewoon nuttig zijn voor wederzijds begrip en toekomstige samenwerking op welk gebied dan ook.

Contacteer ons

Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve

Siemensstraße 31
D-47533 Kleve

Fon: +49 (0)2821/ 77 57 0
Fax: +49 (0)2821/ 77 57 75
E-Mail: businessclub@denis.org

© 2016 Niederländisch-Deutscher Businessclub Kleve